ப. மோகன்

ருத்ர காண்டம்  - Rudhra Kaandam

ருத்ர காண்டம் - Rudhra Kaandam

ஸ்ரீருத்ரம் என்பது வடமொழியிலுள்ள கிருஷ்ண யஜுர்வேதத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட அத்தியாயத்திற்கு (4-வது காண்..

₹200

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)