கப்பல் கவிஞர் கி. கிருஷ்ணமூர்த்தி

சந்தனக் குடங்கள் நாடகம்  - Santhana Kudngal Nadagam

சந்தனக் குடங்கள் நாடகம் - Santhana Kudngal Nadagam

தேன்கனிக்கோட்டை யாரப் தர்காவில், உரூஸ் திருவிழாவை முன்னிட்டு சந்தன குட ஊர்வலம் நடந்தது. தேன்கனிக்கோ..

₹30

திசைகள் அசைவதில்லை நாடகம்  - Thasaigal Asaivathillai Nadagam

திசைகள் அசைவதில்லை நாடகம் - Thasaigal Asaivathillai Nadagam

சமூக மாற்றங்களை தெறிக்கும் (சுநகடநஉவ) ஒரு ஊடகமாகவே அரங்கு மனித வரலாற்றில் பதிவாகி வந்திருக்கிறது. சே..

₹30

பாடாத பல்லவிகள் நாடகம்  - Padatha Pallavigal Nadagam

பாடாத பல்லவிகள் நாடகம் - Padatha Pallavigal Nadagam

சீஸ்டோ தொண்டு நிறுவனத்தின் சார்பில், கப்பல் கவிஞர் கிருஷ்ணமூர்த்தி எழுதிய ஈர நதிகள், திசைகள் அசைவதில..

₹30

Showing 1 to 3 of 3 (1 Pages)