கவியரசர் முடியரசன்

எனது கடமை  - Enathu Kadamai

எனது கடமை - Enathu Kadamai

கடமை என்பது, பொதுவாக அல்லது குறிப்பிட்ட சில சூழ்நிலைகள் ஏற்படும்போது செய்வதாக ஏற்றுக்கொள்கின்ற அல்லத..

₹40

நெஞ்சு பொறுக்கவில்லையே  - Nenju Porukavillaye

நெஞ்சு பொறுக்கவில்லையே - Nenju Porukavillaye

எங்கெங்கு நோக்கினும் அங்கங்கே நேர்மை நெளிந்து கிடக்கிறது; நாணயம் நலிந்து கிடக்கிறது; ஒழுங்கு மழுங்கி..

₹30

பாடுங்குயில்  - Paadukuyil

பாடுங்குயில் - Paadukuyil

செந்தமிழே என்னுயிரே புலவர் நெஞ்சில் சேர்ந்தாடும் எழில்)மயிலே என்னுட் பொங்கி உந்திவரும் உணர்வதல்ை கூ..

₹40

Showing 1 to 3 of 3 (1 Pages)