புலவர் வெற்றியழகன்

உரைக்கும் பொருளும் உண்மைப் பொருளும்  - Uraikkum Porulum Unmai Porulum

உரைக்கும் பொருளும் உண்மைப் பொருளும் - Uraikkum Porulum Unmai Porulum

பல கலைகளிலும் கல்ல பயிற்சியுள்ளவன். உலகியல் அறிவோடு உயர்குணங்களும் இவனிடம் இயல்பாயமைந்திருக்கன. சுபக..

₹60

யாப்பரங்கம்  - Yaaparangam

யாப்பரங்கம் - Yaaparangam

இவற்றைக் கருத்திற் கொண்டு கபி என்றால் குரங்கு என்பதை கவி என்றால் குரங்கு என்றும் புழக்கத்தில் வந்திர..

₹150

Showing 1 to 2 of 2 (1 Pages)