பா. மோகன்

ஆலவாய் வல்லபன்  - Aalavai Vallapan

ஆலவாய் வல்லபன் - Aalavai Vallapan

ஒவ்வொரு பேரரசும் உருவாகும் போதும் அதன் போராட்டங்களும் உழைப்பும் ஒரு சில காலகட்டத்திற்கே நிலைத்து நின..

₹300

குலசேகர ராஜா  - Kulasegara Raja

குலசேகர ராஜா - Kulasegara Raja

குலசேகர ராஜா (வரலாற்று நாவல்) நெல்லைச் சீமையில் உலாவரும் பல மன்னர்களின் வரலாறுகள் கதை பாடல்களாகவும் ..

₹420

சோழத்தாண்டவம்  - Sozha Thandavam

சோழத்தாண்டவம் - Sozha Thandavam

'சோழத்தாண்டவம்' என்ற நாவல் பிறந்த கதை சுவாரஸ்யமான நிகழ்வாகும். சோழ கேரளன் என்ற மனுகுலகேசரி, சோழ மாமன..

₹540

பாண்டி நாட்டு பைங்கிளிகள்  - Pandi Naatu Painkiligal

பாண்டி நாட்டு பைங்கிளிகள் - Pandi Naatu Painkiligal

சோழர்களுடைய சரித்திரம் நீண்டது; விரிந்தது; சுவை நிரம்பியது. சரித்திர காலத்துக்கு முன் இருந்த சோழர்கள..

₹190

Showing 1 to 5 of 5 (1 Pages)