உதயணன்

அராபியச் சேரமான் - Arabiya Seraman

அராபியச் சேரமான் - Arabiya Seraman

தமிழகத்தை ஆண்ட மூவேந்தர்களில் சோழ, பாண்டியர்களைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளும் அளவிற்குச் சேர மன்னர்களைப் ..

₹700

ஆபுத்திரன் - Aaboothiran

ஆபுத்திரன் - Aaboothiran

வாரணாசியில் வாழ்ந்த மறைகாப்பாளன் (அந்தணர்) அபஞ்சிகனுக்குப் பிழை செய்த பாவம் நீங்க அவன் மனைவி சாலி கு..

₹350

இரத்தின தீபம் (பாகம் - 1 & 2) - Rathin Deepam

இரத்தின தீபம் (பாகம் - 1 & 2) - Rathin Deepam

கி.மு.247 முதல் 207 வரை சிங்களத்தை ஆண்ட தேவனாம்பிரிய திஸ்ஸன் என்ற சிங்கள மன்னனின் கால கட்டத்தை வைத்..

₹880

உத்தமச் செல்வி - Uthama Selvi

உத்தமச் செல்வி - Uthama Selvi

வரலாற்றுச் செய்திகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு சிறுகதைகள் புனைதலே வரலாற்றுச் சிறுகதைகள் என அழைக்கப்படுகின..

₹80

சிங்களத்துப் புயல் - Singalathu Puyal

சிங்களத்துப் புயல் - Singalathu Puyal

தொன்மைத் தமிழுக்குத் தொண்டு ஆற்றி, இசைத்தமிழுக்கு மகுடம் சூட்டிய அண்ணாமலை அரசர் பெயரால் அமைந்து இருக..

₹100

சோழ குலாந்தகன் - Sozha Kulaanthagan

சோழ குலாந்தகன் - Sozha Kulaanthagan

ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திற்கும் காலவரிசைக்கேற்ப, பற்பல இலக்கியங்களிலிருந்து மேற்கோள் காட்டி இந்நாவலுக்குப..

₹260

சோழ மோகினி - Sozha Mogini

சோழ மோகினி - Sozha Mogini

வரலாற்றில் இரண்டாம் ராஜேந்திரனுக்குப் பிறகும் வீர ராஜேந்திரனுக்கு முன்பும் பிறந்த ராஜமகேந்திறனைப் ப..

₹400

பராந்தகன் கனவு - Parantha Kanavu

பராந்தகன் கனவு - Parantha Kanavu

சூனியமான அந்த மகேந்திரமண்டபத்தைப் பொன்னன் புறமும் பலமுறை சுற்றிச்சுற்றித்தேடினான். மகாராஜா எப்படி மா..

₹760

பல்லவ முரசு - Palava Murasu

பல்லவ முரசு - Palava Murasu

பல்லவ அரசர்கள் தத்தம் தகுதிக் கேற்றவாறு பட்டயங்களைப் பெற்றிருந்தார்கள். மகாராசன், தரும மகாராசன். மகா..

₹150

பள்ளி கொண்ட பெருமாள் (பாகம் - 1 & 2) - Palli Konda Perumal

பள்ளி கொண்ட பெருமாள் (பாகம் - 1 & 2) - Palli Konda Perumal

பெரும்பாலானவர்கள் எழுதாத பகுதி – வரலாற்றில் மறைக்கப்பட்ட பகுதி – அதிக ஆதாரங்கள் இல்லாத பகுதி – என்ற..

₹1,600

பாண்டிய முரசு - Pandiya Murasu

பாண்டிய முரசு - Pandiya Murasu

பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன், சேரசோழர் அவர்களுக்கு உதவிய வேளிர் ஐவரையும் எவ்வாறு வென்றான் என்பதை விளக்குக..

₹400

மங்கை வேந்தன் - Mangai Venthan

மங்கை வேந்தன் - Mangai Venthan

இது ஆழ்வாரது கதை. பல்லவர்களின் கதை. சோழ சிற்றரசுகளின் கதை. சைவர்களின் கதை. கோயில்களின் கதை. இப்படிச..

₹700

Showing 1 to 15 of 23 (2 Pages)