மு. தங்கராசன்

அயலகத் தமிழ் இலக்கியம் - அத்தை மகன் - நகைச்சுவை நாடகம்  - Ayalaga Tamil Ilakiyam Athai Magan

அயலகத் தமிழ் இலக்கியம் - அத்தை மகன் - நகைச்சுவை நாடகம் - Ayalaga Tamil Ilakiyam Athai Magan

தமிழில் நாடக இலக்கியங்களை உருவாக்கவும், நாடகச் சிந்தனைகளை முன்னெடுக்கவும் "வெளி" என்ற நாடக இதழை 1990..

₹35

அயலகத் தமிழ் இலக்கியம் - எதிரொலி - நகைச்சுவை நாடகம்  - Ayalaga Tamil Ilakiyam Ethiroli

அயலகத் தமிழ் இலக்கியம் - எதிரொலி - நகைச்சுவை நாடகம் - Ayalaga Tamil Ilakiyam Ethiroli

இயல்' என்பது சொல் வடிவம்,     'இசை ' என்பது சொற்களோடு, இசையும் சேர்ந்த வடிவம்,     'நாடகம்' என்பது, ..

₹20

அயலகத் தமிழ் இலக்கியம் - ஏணி(னி)ப்படி - நகைச்சுவை நாடகம்  - Ayalaga Tamil Ilakiyam Eni

அயலகத் தமிழ் இலக்கியம் - ஏணி(னி)ப்படி - நகைச்சுவை நாடகம் - Ayalaga Tamil Ilakiyam Eni

நாடகம் என்பது ஒரு கலை அல்லது பலவகைக் கலைகளின் கூட்டுச் சேர்க்கையாகும். நாட்டு + அகம் = நாடகம். அதாவத..

₹25

அயலகத் தமிழ் இலக்கியம் - தியாகச் சுடர் - நகைச்சுவை நாடகம்  - Ayalaga Tamil Ilakiyam Thiyaga Sudar

அயலகத் தமிழ் இலக்கியம் - தியாகச் சுடர் - நகைச்சுவை நாடகம் - Ayalaga Tamil Ilakiyam Thiyaga Sudar

நாடகம் என்பது ஒரு கலை அல்லது பலவகைக் கலைகளின் கூட்டுச் சேர்க்கையாகும். நாட்டு + அகம் = நாடகம். அதாவத..

₹30

அயலகத் தமிழ் இலக்கியம் - மணமகன் யார்? - நகைச்சுவை நாடகம்  - Ayalaga Tamil Ilakiyam Manamagan Yaar

அயலகத் தமிழ் இலக்கியம் - மணமகன் யார்? - நகைச்சுவை நாடகம் - Ayalaga Tamil Ilakiyam Manamagan Yaar

சங்க இலக்கியம் (Sangam literature) எனப்படுவது தமிழில் கிறிஸ்துக்கு முற்பட்ட காலப்பகுதியில் எழுதப்பட..

₹20

அயலகத் தமிழ் இலக்கியம் - வானவில் - நகைச்சுவை நாடகம்  - Ayalaga Tamil Ilakiyam Vanavil

அயலகத் தமிழ் இலக்கியம் - வானவில் - நகைச்சுவை நாடகம் - Ayalaga Tamil Ilakiyam Vanavil

நாடகம் என்பது ஒரு கலை அல்லது பலவகைக் கலைகளின் கூட்டுச் சேர்க்கையாகும். நாட்டு + அகம் = நாடகம். அதாவத..

₹40

Showing 1 to 6 of 6 (1 Pages)