க. சாந்தகுமாரி

ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல்  - Flawrence Nightingale

ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் - Flawrence Nightingale

புளோரன்ஸ் சூழல் தூய்மையாக இல்லாததாலேயே நோய்கள் பரவுகின்றன என்னும் கொள்கையுடையவர். அதன் சார்பில் தீவி..

₹50

கணிதமேதை ராமானுஜன்  - Kanitha Methai Ramanujan

கணிதமேதை ராமானுஜன் - Kanitha Methai Ramanujan

ராமானுஜன் தமிழ் நாட்டில் 1887 டிசம்பர் 22 நாள் ஒர் ஏழை அந்தணர் வகுப்பில் பிறந்தார். பிறந்த ஊர் ஈரோடு..

₹50

சர்.சி.வி. ராமன்  - S C V Raman

சர்.சி.வி. ராமன் - S C V Raman

கிட்டத்தட்ட 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தன் மேற்படிப்புக்காக இங்கிலாந்து செல்ல விரும்புகிறார் ஓர் இளைஞர..

₹40

சிறுவர்க்கான அறிவியல் ஆய்வு  - Siruvarkana Ariviyal Aaivu

சிறுவர்க்கான அறிவியல் ஆய்வு - Siruvarkana Ariviyal Aaivu

அளவையியல்" (Metrology) சோதனைக் கூடங்களை வடிவமைத்து நிறுவி, அதனை ஒரு பாடமாக அறிமுகப்படுத்தியமையும், இ..

₹60

புகழ்பெற்ற இந்திய விஞ்ஞானிகள்  - Pugalpetra Indhia Vingyanigal

புகழ்பெற்ற இந்திய விஞ்ஞானிகள் - Pugalpetra Indhia Vingyanigal

கண்டுபிடிப்புகளின் தாய்; தேவை என்று சொல்லப்படுவது கவனத்தில் கொள்ளவேண்டியது அவசியம் தான்.நமக்கு வியப்..

₹40

ரேடியம் கண்ட மேரி க்யூரி  - Radium Kanda Meri Curie

ரேடியம் கண்ட மேரி க்யூரி - Radium Kanda Meri Curie

1895இல் ரோஎன்ட்ஜென் எக்ஸ்-கதிர்களை கண்டுபிடித்தார். ஆனால் அது எப்படி உருவாகிறது என்பது அப்போது யாருக..

₹50

Showing 1 to 6 of 6 (1 Pages)