சித்ரூபன்

கடவுளைக் கொன்றவன் - Kadavulai Kondravan

கடவுளைக் கொன்றவன் - Kadavulai Kondravan

சித்ரூபனின் கதைகளில் கதைக் களன் அழுத்தமாக நிரக்க இருக்கும். வங்கியில் நடக்கும் கதை என்றால் ஒரு வங்கி..

₹300

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)