எஸ்.பி. சுப்பிரமணியன்

கடைகள், அனைத்து வணிக இடங்களுக்கான வாஸ்து பரிகாரங்கள்

கடைகள், அனைத்து வணிக இடங்களுக்கான வாஸ்து பரிகாரங்கள்

வாஸ்து பற்றிய விளக்கமும், திசைகளின் சிறப்பு , தொழிற்சாலை, வியாபார நிலையம், மருத்துவ நிலையம், கல்விச்..

₹110

ஜாதகப் பொருத்தம் பார்க்கும் கணிதம்

ஜாதகப் பொருத்தம் பார்க்கும் கணிதம்

​​​ஜோதிடத்​தைத் ​தொழிலாகக் ​கொண்ட ​பெரியவர்களுக்கு இது ஒரு ​​கை​யேடாகும். ​ஜோதிடம் அறிந்த நண்பர்..

₹60

ஜோதிடக் கலைக் களஞ்சியம்

ஜோதிடக் கலைக் களஞ்சியம்

அகர வரிசையில் ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் கலைச் சொற்களுக்கும், விதிமுறைகளுக்கும் விளக்கம் தரும் எளிய தமிழ் அ..

₹200

மகரிஷி ஜெயமினி ஜோதிட விளக்கம்

மகரிஷி ஜெயமினி ஜோதிட விளக்கம்

வராகமிஹிரர் பராசரர் நூல்களின் சாராம்சத்​தை திரட்டி புதிய ​கோணத்தில் பலன் அறியும் வழிக​ளை தந்தவர் மக..

₹350

வாஸ்து சாஸ்திர யோகம் எனும் அதிர்ஷ்ட வீட்டு அமைப்புகள்

வாஸ்து சாஸ்திர யோகம் எனும் அதிர்ஷ்ட வீட்டு அமைப்புகள்

பூமிபூ​ஜை ​செய்யும் காலம், நி​லை​வைக்கும் ​​நேரம் புதும​னைபுகுவிழா இ​வைகளுக்கான நல்ல ​நேரம் பற்றியும..

₹160

Showing 1 to 5 of 5 (1 Pages)