திருவள்ளுவர்

திருக்குறள்: நடைமுறை உரை - Thirukkural Nadaimurai Urai

திருக்குறள்: நடைமுறை உரை - Thirukkural Nadaimurai Urai

முனைவர் மு. வ திருக்குறளுக்குத் தெளிவுரை கண்டார்; முனைவர். இரா.சாரங்கபாணி இயல்புரை தீட்டினார்; முனைவ..

₹100

மூன்றாவது முத்தம்: காமத்துப்பால் (70 குறள்களை கொண்ட காதல் நவீனம்) - Moonravadhu Mutham Kamathupal

மூன்றாவது முத்தம்: காமத்துப்பால் (70 குறள்களை கொண்ட காதல் நவீனம்) - Moonravadhu Mutham Kamathupal

காமத்துப்பாலில் உள்ள முதல் எழுபது குறள்களை உள்ளடக்கிய ஒரு காதல் காவியம்.....

₹450

Showing 1 to 2 of 2 (1 Pages)