பிரகஸ்பதி

அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி கும்ப ராசியின் பலா பலன்கள்

அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி கும்ப ராசியின் பலா பலன்கள்

கும்ப ராசியின் பலா பலன்கள் அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி ஆசிரியர் எழுதியுள்ளார்..

₹80

அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி தனுசு ராசியின் பலா பலன்கள்

அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி தனுசு ராசியின் பலா பலன்கள்

தனுசு ராசியின் பலா பலன்கள் அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி ஆசிரியர் எழுதியுள்ளார்..

₹80

அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி மகர ராசியின் பலா பலன்கள்

அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி மகர ராசியின் பலா பலன்கள்

மகர ராசியின் பலா பலன்கள் அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி ஆசிரியர் எழுதியுள்ளா..

₹90

அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி மிதுன ராசியின் பலா பலன்கள்

அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி மிதுன ராசியின் பலா பலன்கள்

இந்நூலில் மிதுன இராசியும் அதன் சிறப்பம்சம் பற்றியும் மிதுன இராசியும் நட்சத்திர பாத பலன்களும், மிதுன ..

₹80

அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி விருச்சக ராசியின் பலா பலன்கள்

அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி விருச்சக ராசியின் பலா பலன்கள்

இந்நூலில் விருச்சிக இராசியும் அதன் சிறப்பம்சம் பற்றியும் விருச்சிக இராசியும் நட்சத்திர பாத பலன்களும்..

₹100

அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி கடக ராசியின் பலா பலன்கள்

அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி கடக ராசியின் பலா பலன்கள்

இந்நூலில் கடக இராசியும் அதன் சிறப்பம்சம் பற்றியும் கடக இராசியும் நட்சத்திர பாத பலன்களும், கடக இராசிய..

₹90

அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி கன்னி ராசியின் பலா பலன்கள்

அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி கன்னி ராசியின் பலா பலன்கள்

இந்நூலில் கன்னி இராசியும் அதன் சிறப்பம்சம் பற்றியும் கன்னி இராசியும் நட்சத்திர பாத பலன்களும், கன்னி ..

₹80

அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி துலா ராசியின் பலா பலன்கள்

அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி துலா ராசியின் பலா பலன்கள்

இந்நூலில் துலா இராசியும் அதன் சிறப்பம்சம் பற்றியும் துலா இராசியும் நட்சத்திர பாத பலன்களும், துலா இரா..

₹90

அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி மேஷ ராசியின் பலா பலன்கள்

அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி மேஷ ராசியின் பலா பலன்கள்

இந்நூலில் மேஷ இராசியும் அதன் சிறப்பம்சம் பற்றியும் மேஷ இராசியும் நட்சத்திர பலன்களும், மேஷ இராசியும் ..

₹80

அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி ரிஷப ராசியின் பலா பலன்கள்

அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி ரிஷப ராசியின் பலா பலன்கள்

ரிஷப ராசியின் பலா பலன்கள் அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி ஆசிரியர் எழுதியுள்ளார்..

₹90

திருமணப் பொருத்தம் பார்ப்பது எப்படி?

திருமணப் பொருத்தம் பார்ப்பது எப்படி?

திருமணப் பொருத்தம் விளக்கமும், பெயர் ராசி பொருத்தம் அறிய தேவையான அடிப்படை விதிகள், பெண்ணின் நட்சத்தி..

₹110

பஞ்ச பட்சி சாஸ்திரம்

பஞ்ச பட்சி சாஸ்திரம்

வல்லூறு, ஆந்தை, காகம், கோழி, மயில் ஆகியவைகளே பஞ்ச பட்சிகள் இவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு பஞ்ச பட்சி சாஸ்..

₹200

Showing 1 to 13 of 13 (1 Pages)