தேனி எஸ். மாரியப்பன்

தத்துவ முத்துக்கள் - Thathuva Muthukkal

தத்துவ முத்துக்கள் - Thathuva Muthukkal

மனிதனின் மிருக குணத்தையும், தெய்வ குணத்தையும் ஒப்பிட்டு கவியரசு அவர்கள் கூறிய தத்துவம் ஒவ்வொருவர் உ..

₹34 ₹40

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)