கெ.ஜி.எப். பழனிச்சாமி

சிறந்த தமிழ்ப் பழமொழிகளும் விளக்கங்களும்

சிறந்த தமிழ்ப் பழமொழிகளும் விளக்கங்களும்

பழமொழிகள் என்பது நமது முன்னோர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையிலே அனுபவித்து கண்டு கொண்டதை சுருக்கமாக கூறிய அனுப..

₹60

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)