ஸர்மிளா ஸெய்யித்

எங்கள் விருப்பத்திற்கு எதிராக

எங்கள் விருப்பத்திற்கு எதிராக

கூர்மையான அரசியல் பார்வையுடன் ஸர்மிளா ஸெய்யித் எழுதிய சமகாலக் கட்டுரைகளின் இரண்டாவது தொகுப்பு...

₹150

மறுப்பும் உயிர்ப்பும்

மறுப்பும் உயிர்ப்பும்

ஸர்மிளா ஸெய்யித்தின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கட்டுரைகளின் முதல் தொகுப்பு இது...

₹150

Showing 1 to 2 of 2 (1 Pages)