றாம் சந்தோஷ்

இரண்டாம் பருவம்

இரண்டாம் பருவம்

குறும்புத்தனமான ஓவியனைப்போல, பித்தம்கூடிய சிற்பக் கலைஞனைப்போல, குரூரமான மேஜிக் நிபுணனைப்போல… வாழ்வு,..

₹100

சொல் வெளித் தவளைகள்

சொல் வெளித் தவளைகள்

கவிதைகளில் உருவாகியிருக்க வேண்டிய கலைத்தன்மை குறித்தக் கவலையேதுமின்றி(யும்) வெளிப்படையானப் பகடி விம..

₹130

Showing 1 to 2 of 2 (1 Pages)