கே. நல்லதம்பி

அத்தர்

அத்தர்

..

₹150

வார்த்தை, உயிர்மெய்யெழுத்து, இலக்கணம் போன்றவை

வார்த்தை, உயிர்மெய்யெழுத்து, இலக்கணம் போன்றவை

எழுத்து, சொல், பொருள் என்னும் மூன்று இலக்கணத்திற்கும் உரிய இலக்கணங்களை தொல்காப்பியம் குறிப்பிடுகிறது..

₹200

Showing 1 to 3 of 3 (1 Pages)