அக்கு ஹீலர் அ. உமர் பாரூக்

உடலின் மொழி

உடலின் மொழி

நீங்கள் சாப்பிடுகிற உணவு உங்கள் ஆரோக்கியத்திற்குத் தீங்கை ஏற்படுத்தும் என்பதை சாப்பிடும்போதே கூறினால..

₹100

உடல்நலம் உங்கள் கையில்

உடல்நலம் உங்கள் கையில்

உலகையே அச்சுறுத்தும் கொடிய நோய்களைக்கூட, உடலின் இயல்பை அறிவதன் மூலம் அறவே விரட்டலாம். நம்மையும் நம்..

₹80

உணவோடு உரையாடு

உணவோடு உரையாடு

உடல் நலமும் உணவு முறையும் பின்னிப் பிணைந்தவை. நம் உடலைப் பற்றி அறிவது எவ்வளவு அவசியமானதோ அதே அளவு அவ..

₹50

Showing 1 to 3 of 3 (1 Pages)