ஜி. கார்ல் மார்க்ஸ்

360 டிகிரி

360 டிகிரி

இப்புத்தகம் சென்ற  ஆண்டு தொடங்கி தற்போது வரையிலான இந்த காலத்தை ‘நிகழ்வுகளின் ஊழித்தாண்டவம்’ என்றே சொ..

₹150

தீம்புனல்

தீம்புனல்

இந்நாவலைப் படித்து முடிக்கையில் சமகாலத் தமிழ்ச் சமூகத்தின் சிக்கலான சுழல்வட்டப்பாதைகளில் ஒரு நீண்ட ..

₹350

ராக்கெட் தாதா

ராக்கெட் தாதா

சமீப காலமாய் விரும்பி வாசிக்கும் படைப்பாளிகளில் ஒருவர் ஜி. கார்ல் மார்க்ஸ். அவரது முதல் சிறுகதைத்தொக..

₹190

விலகி நடக்கும் சொற்கள்

விலகி நடக்கும் சொற்கள்

எழுத்தின் மையச் சரடாக நான் எதைக் கைகொண்டிருக்கிறேன் என்று கேட்டால் inclusiveness என்கிற வார்த்தையை..

₹175

Showing 1 to 4 of 4 (1 Pages)