குட்டி ரேவதி

காலவேக மதயானை

காலவேக மதயானை

என் உடல் சுழல்பலகை நீ ஆழ்துளை அச்சாணி உன் கண்களில் பெருகும் கடலை என் உடலுக்கு இடம் மாற்றுவாய் ..

₹100

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)