அ. உமர்பாரூக்

உங்களுக்குள் ஒரு மருத்துவர்

உங்களுக்குள் ஒரு மருத்துவர்

என் உடலை நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டியதன்  அவசியம் என்ன? எனக்குள் ஒரு மருத்துவர் இருக்கிறார் என்பதை நான..

₹70

தடுப்பூசி வெளிப்படும் உண்மைகள்

தடுப்பூசி வெளிப்படும் உண்மைகள்

95% நோய்வாய்ப்பட்டவர்கள் அதே நோய் வராமல் இருப்பதற்காகத் தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டவர்கள் தான். தடுப்பு..

₹50

தொடு சிகிச்சை கற்போம்

தொடு சிகிச்சை கற்போம்

எல்லா மருத்துவ முறைகளும் 'மருத்துவரின் ஆலோசனையின்றி இம்மருத்துவ முறையைப் பின்பற்ற வேண்டாம்' என்றே கூ..

₹90

Showing 1 to 3 of 3 (1 Pages)