வா.மு..கோமு

மரப்பல்லி

மரப்பல்லி

ஒருபால் காமம் கொண்ட பெண்களின் வாழ்வியலை தமிழில் முதல்முறையாக தொட்டுச் சென்றிருக்கும் நாவல் இது!..

₹150

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)