எச். பீர்முஹம்மது

குர்து தேசிய இனப் போராட்டம் ஓர் அறிமுகம்

குர்து தேசிய இனப் போராட்டம் ஓர் அறிமுகம்

குர்துகளின் மொத்த எண்ணிக்கை சுமார் 45 மில்லியன். இவர்கள் பல்வேறு நாடுகளில் வியாபித்து இருக்கிறார்கள்..

₹200

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)