வா.மு.கோமு

என்னை மரணத்தின் வருகை என்கிறார்கள்

என்னை மரணத்தின் வருகை என்கிறார்கள்

இவரது சிறுகதைகள் முடிவற்று தொடர்ந்து பயணிக்க வல்லவை. பரந்துபட்ட இவ்வெளியில் இன்பமும் துன்பமும் இரண்..

₹100

சயனம்

சயனம்

இந்த புத்தகம் பற்றிய தகவல்கள் விரைவில்.....

₹250

டுர்டுரா - Durdura

டுர்டுரா - Durdura

சிறுவர் உலகத்துக்குள் நுழைவதற்கு அசாத்தியமானதொரு மன நிலை வேண்டும். இங்கே யதார்த்த முரண்பாடுகள் குறித..

₹60

தவளைகள் குதிக்கும் வயிறு

தவளைகள் குதிக்கும் வயிறு

தொப்புள் சுருங்கி பின் பெரியதாய் வாயை அகல விரிப்பது போல விரித்தது. பின் சுருங்கியது அப்படி ஆவென வாய..

₹230

பிலோமி டீச்சர்

பிலோமி டீச்சர்

காதல் என்பதே பாதி வாழ்வு. பாதி சாவுதான், பிலோமி டீச்சர் வாழவும் சாகவும் தன்னைத் தயார் படுத்திக் கொண்..

₹180

Showing 1 to 5 of 5 (1 Pages)