கீரனூர் ஜாகிர்ராஜா

கருத்த லெப்பை

கருத்த லெப்பை

இவன் மனமெல்லாம் களிமண் பிசைந்து கொண்டிருந்தது. களிமண் எடுத்துக் கொண்டு போனால் அக்கா ருக்கையா ரேடியோ ..

₹70

குட்டிச்சுவர் கலைஞன்

குட்டிச்சுவர் கலைஞன்

எழுத்து… எழுத்தாளன்…. படைப்பு… பதிப்பகம்… தெருவில், நாற்சந்தியில், மதுச்சாலையில், புகைசூழ்ந்த நண்பர்..

₹150

சுய விமர்சனம் 13 கட்டுரைகளும் 2 நேர்காணல்களும்

சுய விமர்சனம் 13 கட்டுரைகளும் 2 நேர்காணல்களும்

மலைக் காடொன்றின் மத்தியில் தெளிந்த ஒற்றையடிப் பாதையின் முடிவில் ஒரு தனித்த குடில் வீடு உனது ஓவியமாகி..

₹120

செம்பருத்தி பூத்தவீடு

செம்பருத்தி பூத்தவீடு

எதுத்தாப்பல வந்து கிட்டிருக்குற புள்ள மயிலாத்தாவே தான்னு மனசு சொல்லுச்சு. அதே ரெட்டஜடை. அதே மஞ்சள் ந..

₹140

ஞாயிறு கடை உண்டு - Gnayiru Kadai Undu

ஞாயிறு கடை உண்டு - Gnayiru Kadai Undu

சமகால தஞ்சாவூர் நகரத்தில் பின்புலத்தில் விரிவு கொள்ளும் இந்நாவல் அந்நிலத்தின் ஆண்டைகளுக்கு பதிலாக அட..

₹240

மீன்காரத் தெரு

மீன்காரத் தெரு

மீன்காரத் தெரு புனைவல்ல. இஸ்லாமிய விளிம்பு நிலைப் பிரஜைகளின் ரத்தமும் சதையுமான வாழ்க்கை. எங்கோ ஒரு ம..

₹110

மீன்குகைவாசிகள்

மீன்குகைவாசிகள்

வாழ்க்கை வினோதங்களால் புனையப்பட்டது. எதிர்பார்க்கிற படியெல்லாம் நடப்பதற்கு எதுவும் இங்கே எழுதிவைக்கப..

₹190

வடக்கேமுறி அலிமா

வடக்கேமுறி அலிமா

மகத்தான படைப்புகளும் கூட எழுத்தாளனின் வாழ்விலிருந்து கிளைத்து வந்தவையாகத்தான் இருந்தன என்பதை நாம் அற..

₹100

Showing 1 to 8 of 8 (1 Pages)