இராஜா ஆதிபரஞ்ஜோதி

ஶ்ரீ ராமாநுஜர்

ஶ்ரீ ராமாநுஜர்

தத்துவத்தின் மெய்யியலை உணர்ந்தவர் ஸ்ரீராமாநுஜர். வேதாந்தத்தின் விளக்கமாக விசிஷ்டாத்வைதத்தை முன்வைத்த..

₹98 ₹115

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)