டி.கே. இரவீந்திரன்

பகதூர்கான் திப்பு சுல்தான்

பகதூர்கான் திப்பு சுல்தான்

மைசூர் புலி என்றும் மாவீரன் எனவும் வரலாற்றில் வீரமாக நிலைத்த பெயர், திப்பு சுல்தான். இந்திய தேசம், வ..

₹102 ₹120

மாமன்னர் அக்பர்

மாமன்னர் அக்பர்

இருபது வயதை எட்டிப் பிடிக்காத வயதில் ராஜ்யத்தை ஆளவந்த மொகலாய சாம்ராஜ்யத்தின் மாமன்னர் அக்பரின் புற வ..

₹81 ₹95

மொகலாயர்களின் எழுச்சியும் வீழ்ச்சியும்

மொகலாயர்களின் எழுச்சியும் வீழ்ச்சியும்

இந்திய துணைக்கண்டத்தின் வரலாற்றினை, கலாசாரத்தை, மதம் மற்றும் மொழி சார்ந்த விஷயங்கள் என சகலத்தையும் ம..

₹187 ₹220

Showing 1 to 3 of 3 (1 Pages)