ஜே.எஸ்.ஏப்ரகாம்

மைக்ரோ ஆவனில் சமைப்பது எப்படி?... நவீன முறையில் சமையல் கற்றுக்கொளுங்கள்...

மைக்ரோ ஆவனில் சமைப்பது எப்படி?... நவீன முறையில் சமையல் கற்றுக்கொளுங்கள்...

முக்கியமாக இந்த வகை சமையலில் புகை, காஸ் வாசனை, உணவோடு சேர்ந்து சமைக்கிறவரும் சூடேறி வேர்த்துக் கொட்ட..

₹70

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)