ஐஸ்வர்யன்

ஒரு விரலில் உலகை ஜெயித்தவர்!

ஒரு விரலில் உலகை ஜெயித்தவர்!

பிறந்தபோதே ‘செரிப்ரல் பால்ஸி’ என்ற குறைபாட்டுடன் பிறந்து, அதனால், கை, கால் - மொத்த உடலின் இயக்கத்துக..

₹85 ₹100

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)