கலாப்ரியா

உருள் பெருந்தேர்

உருள் பெருந்தேர்

படைப்பு மனம் கொண்டவர்களின் வாழ்வனுபவம் அலாதியானது. நினைவுப் பாதையைக் கடக்கும்போது கிடைக்கும் நெகிழ்ச..

₹111 ₹130

தூண்டில் மிதவையின் குற்ற உணர்ச்சி - Thoondil Mithavaiyin Kutra Unarchchi

தூண்டில் மிதவையின் குற்ற உணர்ச்சி - Thoondil Mithavaiyin Kutra Unarchchi

கடலில் உப்புக்குள் பத்திரமாக இருக்கிறது நதி சிரிக்கும் சூனியக் கிழவி போலக் காத்திருக்கிறது கவிதை வனத..

₹70

பேனாவுக்குள் அலையாடும் கடல் - Penaavukkul Alaiyaadum Kadal

பேனாவுக்குள் அலையாடும் கடல் - Penaavukkul Alaiyaadum Kadal

கலாப்ரியாவின் கவிதைகள் பெரிதும் கருத்துத்தளத்தில் சொல்லப்படுவதில்லை. அவர் கருத்துகளை முன்வைப்பதற்காக..

₹80

Showing 1 to 3 of 3 (1 Pages)