சுப்ரமணிய சாஸ்திரிகள்

அர்த்தமுள்ள ஹோமங்கள்

அர்த்தமுள்ள ஹோமங்கள்

கதவு தட்டினால்தான் திறக்கும். பேசாமல் நின்றிருந்தால் எதுவும் நிகழாது. அப்படிதான் கடவுளும். கடவுளிடம்..

₹128 ₹150

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)