கொட்டூர் ஸ்ரீனிவாஸ்

அங்கும் இங்கும் கொலை உண்டு (அகதா கிறிஸ்டி) - Angum Ingum Kolai Undu

அங்கும் இங்கும் கொலை உண்டு (அகதா கிறிஸ்டி) - Angum Ingum Kolai Undu

தீர்ப்பு என்னவென்றால், மொத்த வருமானத்தில் இரண்டு பங்கு சிவனுக்கு. மூன்று பங்கு விஷ்ணுவுக்கு! (திருமக..

₹136 ₹160

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)