ஜி. குப்புசாமி

அந்திராகம்-Anthiraagam

அந்திராகம்-Anthiraagam

இத்தொகுப்பில் முக்கியமான இரண்டு கட்டுரைகளும் ஒரு திரைச்சித்திரமும் இடம்பெற்றுள்ளன. மூன்றுமே இலக்கியத..

₹150

அயல் மகரந்தச் சேர்க்கை-Ayal Magarantha Serkai

அயல் மகரந்தச் சேர்க்கை-Ayal Magarantha Serkai

பெண்ணாக இல்லாமல் தாயாக முடியாது என்பது போல, ஒரு சிறந்த வாசகனாக இல்லாமல் சிறந்த மொழிபெயர்ப்பாளனாக முட..

₹300

இருட்டியபின் ஒரு கிராமம்-Irutiyapin Oru Gramam

இருட்டியபின் ஒரு கிராமம்-Irutiyapin Oru Gramam

ஜி. குப்புசாமி எழுதிய இருட்டியபின் ஒரு கிராமம்..

₹400

வணக்கத்துக்குரிய எலும்புத் துண்டுகள்-Vanakathukuriya Elumbu Thundugal

வணக்கத்துக்குரிய எலும்புத் துண்டுகள்-Vanakathukuriya Elumbu Thundugal

ஜி. குப்புசாமி எழுதிய வணக்கத்துக்குரிய எலும்புத் துண்டுகள்..

₹150

Showing 1 to 4 of 4 (1 Pages)