பவாசெல்லதுரை

19 டி.எம். சாரோனிலிருந்து-19 T M Saaronilirundhu

19 டி.எம். சாரோனிலிருந்து-19 T M Saaronilirundhu

மூன்று நிகழ்வுகளின் மூலம் தன் தந்தையின் ஆளுமையை அற்புதமாய் பதிவு செய்திருக்கிறார். அன்பும் கடமையுணர்..

₹100

எல்லா நாளும் கார்த்திகை-Ella Naalum Kaarthigai

எல்லா நாளும் கார்த்திகை-Ella Naalum Kaarthigai

எனக்கும் கோணங்கிக்கும் பவாவின் வீடுதான் தாய்வீடு, பவாவைப் போல எழுத்தாளர்களை நேசிக்க வேறு எவராலும் மு..

₹200

கந்தர்வன் கதைகள்-Kandarvan Kathaigal

கந்தர்வன் கதைகள்-Kandarvan Kathaigal

எழுத்தாளர் கந்தர்வன் வாழ்ந்தது அறுபது ஆண்டுகள். அதுபோலவே அவரின் கதைகளும் 62 மட்டுமே. ஆனால் நவீன தமிழ..

₹750

நிலம்-Nilam

நிலம்-Nilam

தன் புனைவுகளில் அசாத்தியமான வேறொரு நிலப்பரப்பிற்கும், மொழிக்கும் நம்மை அழைத்து போன பவாவின் இக்கட்டுர..

₹150

Showing 1 to 4 of 4 (1 Pages)