க. சுதாகர்

6174-6174

6174-6174

தமிழில் அறிவியல் சார்ந்த சிறுகதைகள் அரிதாகவே எழுதப்பட்டு வருகின்றன. நாவல்கள் அரிதினும் அரிது. இந்தச்..

₹285

7.83 ஹெர்ட்ஸ்-7 83 Herds

7.83 ஹெர்ட்ஸ்-7 83 Herds

மூளையின் அடித்தள அதிர்வினை , மின்காந்த அலைகளை உருவாக்கி ஆய்வு செய்யும் கருவி கொண்டு குலைத்து நாச வேல..

₹200

நிறக்குருடு-Nirakurudu

நிறக்குருடு-Nirakurudu

சங்க இலக்கியப் பாடல்களின் சில வரிகளோடு நிகழ்கால வாழ்வைக் குழைத்து வாழ்வியலைப் படைப்புகளாக்கியிருக்கி..

₹100

Showing 1 to 3 of 3 (1 Pages)