ஜோதிடம்

அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி கும்ப ராசியின் பலா பலன்கள்

அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி கும்ப ராசியின் பலா பலன்கள்

கும்ப ராசியின் பலா பலன்கள் அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி ஆசிரியர் எழுதியுள்ளார்..

₹80

அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி தனுசு ராசியின் பலா பலன்கள்

அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி தனுசு ராசியின் பலா பலன்கள்

தனுசு ராசியின் பலா பலன்கள் அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி ஆசிரியர் எழுதியுள்ளார்..

₹80

அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி மகர ராசியின் பலா பலன்கள்

அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி மகர ராசியின் பலா பலன்கள்

மகர ராசியின் பலா பலன்கள் அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி ஆசிரியர் எழுதியுள்ளா..

₹90

அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி மிதுன ராசியின் பலா பலன்கள்

அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி மிதுன ராசியின் பலா பலன்கள்

இந்நூலில் மிதுன இராசியும் அதன் சிறப்பம்சம் பற்றியும் மிதுன இராசியும் நட்சத்திர பாத பலன்களும், மிதுன ..

₹80

அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி விருச்சக ராசியின் பலா பலன்கள்

அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி விருச்சக ராசியின் பலா பலன்கள்

இந்நூலில் விருச்சிக இராசியும் அதன் சிறப்பம்சம் பற்றியும் விருச்சிக இராசியும் நட்சத்திர பாத பலன்களும்..

₹100

அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி கடக ராசியின் பலா பலன்கள்

அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி கடக ராசியின் பலா பலன்கள்

இந்நூலில் கடக இராசியும் அதன் சிறப்பம்சம் பற்றியும் கடக இராசியும் நட்சத்திர பாத பலன்களும், கடக இராசிய..

₹90

அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி கன்னி ராசியின் பலா பலன்கள்

அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி கன்னி ராசியின் பலா பலன்கள்

இந்நூலில் கன்னி இராசியும் அதன் சிறப்பம்சம் பற்றியும் கன்னி இராசியும் நட்சத்திர பாத பலன்களும், கன்னி ..

₹80

அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி துலா ராசியின் பலா பலன்கள்

அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி துலா ராசியின் பலா பலன்கள்

இந்நூலில் துலா இராசியும் அதன் சிறப்பம்சம் பற்றியும் துலா இராசியும் நட்சத்திர பாத பலன்களும், துலா இரா..

₹90

அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி மீன ராசியின் பலா பலன்கள்

அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி மீன ராசியின் பலா பலன்கள்

மீன ராசியின் பலா பலன்கள் சுவடிப்படி ஆசிரியர் எழுதியுள்ளார்..

₹80

அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி மேஷ ராசியின் பலா பலன்கள்

அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி மேஷ ராசியின் பலா பலன்கள்

இந்நூலில் மேஷ இராசியும் அதன் சிறப்பம்சம் பற்றியும் மேஷ இராசியும் நட்சத்திர பலன்களும், மேஷ இராசியும் ..

₹80

அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி ரிஷப ராசியின் பலா பலன்கள்

அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி ரிஷப ராசியின் பலா பலன்கள்

ரிஷப ராசியின் பலா பலன்கள் அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி ஆசிரியர் எழுதியுள்ளார்..

₹90

உடனடி ஜாதகம் கணிக்க ஒரு வழிகாட்டி

உடனடி ஜாதகம் கணிக்க ஒரு வழிகாட்டி

ஜாதகம் கணிப்பது எப்படி என்றும், இந்நூலை 4 பிரிவுகளாக பிரித்து எழுதியுள்ளார். முதல் பிரிவில் லக்னம் எ..

₹350

கிருஷ்ணமூரித்தி ஜோதிட பத்ததி (யோக)விளக்கம் பாகம் 1,2,3,4

கிருஷ்ணமூரித்தி ஜோதிட பத்ததி (யோக)விளக்கம் பாகம் 1,2,3,4

25 ஆண்டுகளில் வெளிவந்த நான்கு பாகங்களையும் ஒன்றிணைத்து வெளிவரும் சிறந்த ஜோதிட கணித வழிகாட்டி! இந்நூல..

₹375

சோதிட இயல்

சோதிட இயல்

சோதிட இயல்..

₹200

Showing 1 to 15 of 26 (2 Pages)