மனோதத்துவம்

அகத்தினவு
உடல்மொழி என்னும் அங்க அசைவுகள் பேசும் உண்மைகள்

உடல்மொழி என்னும் அங்க அசைவுகள் பேசும் உண்மைகள்

மனதில் இருப்பதெல்லாம் வார்த்தையில் வந்துவிடுகிறதா? அடுத்தவர் உங்களிடம் பேசுகிறபோது எதை வெளிப்படுத்த..

₹80

சுகத்தையும் துக்கத்தையும் நிர்ணயிப்பது மனமா? சூழலா?

சுகத்தையும் துக்கத்தையும் நிர்ணயிப்பது மனமா? சூழலா?

உலகில் பணம் ஆடம்பர வாழ்க்​கை இவற்றால் தான் ஒருவன் மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியும் என்பது ஒரு கருத்து. சூ..

₹150

மன அழுத்தத்திலிருந்து விடுபடுங்கள்

மன அழுத்தத்திலிருந்து விடுபடுங்கள்

மன அழுத்தத்திலிருந்தும், அதனால் நம் உடலில் ஏற்படும் நோய்கள், அதன் விளைவுகள் ஆகியவற்றிலிருந்தும் விட..

₹70

மன நிர்வாகம் கற்க வேண்டிய கலை

மன நிர்வாகம் கற்க வேண்டிய கலை

மன நிர்வாகம் கற்க வேண்டிய கலை..

₹120

மனதிற்கு மருந்து “ஆல்ஃபா”

மனதிற்கு மருந்து “ஆல்ஃபா”

ஆல்ஃபா தியானம் பற்றிய விழிப்புணர்வு விளக்க நிகழ்வுகள் பற்றி ஆசிரியர் எழுதியுள்ளார்..

₹70

மனதை சற்று திறந்தால்

மனதை சற்று திறந்தால்

நமது ஆழ் மனதில் பதுங்கியிருக்கும், மகத்தான சக்தியைத் தட்டி எழுப்ப, ஆல்பா நிலைத் தியானத்தால் முடியும..

₹70

Showing 1 to 8 of 8 (1 Pages)