தொழில்நுட்பம்

உங்களுக்கென்று தமிழில் ஓர் இரகசிய மொழி

உங்களுக்கென்று தமிழில் ஓர் இரகசிய மொழி

எனக்கென்று ஒரு தனிமொழி வேண்டும். அதை எனக்கு வேண்டியவர்கள் மட்டும்தான் புரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்பது ..

₹36

கம்ப்யூட்டர் தொழில்கள் (பாகம் -1)

கம்ப்யூட்டர் தொழில்கள் (பாகம் -1)

தமிழிலேயே எளிதாகப் படித்துப் புரிந்து கொண்டு செயல்படுத்த முன்வரும் எவருக்கும் இது சிறந்த வழிகாட்டியா..

₹70

தமிழில் சைபர் சட்டங்கள்

தமிழில் சைபர் சட்டங்கள்

இந்தச் சட்டப்படி எது குற்றம்? அதற்கு என்ன தண்டனை? இதன் பயன் என்ன? பாதிப்புகள் என்ன? என்று உங்கள் மனத..

₹260

Showing 1 to 4 of 4 (1 Pages)