நாவல்கள்

THE TWO BUBBLES - The Two Bubbles
Three Thousand Stitches: Ordinary People, Extraordinary Lives

Three Thousand Stitches: Ordinary People, Extraordinary Lives

இந்நூலில் இடம்பெற்றுள்ள, மனித இயல்பின் அழகையும் அவலத்தையும் திரை விலக்கிக் காட்டுகின்ற ஒவ்வொரு கதைய..

₹275

Whirling Swirling Sky-Whirling Swirling Sky

Whirling Swirling Sky-Whirling Swirling Sky

S. Ramakrishnan, G. Geetha எழுதிய Whirling Swirling Sky..

₹100

Wise and Otherwise: A Salute to Life

Wise and Otherwise: A Salute to Life

சுதா மூர்த்தியின் நூல்களில் அதிகமான பாராட்டுக்களைப் பெற்றுள்ள நூல் இது. சுதா மூர்த்தியின் வாழ்க்கையி..

₹275

Zahir

Zahir

புகழ் பெற்ற ஒரு நூலாசிரியர், போர்முனைச் செய்திகளைச் சேகரிக்கின்ற ஒரு பத்திரிகையாளராக வேலை பார்த்து வ..

₹399

 தி பாய்சன்ட் ட்ரீம்

 தி பாய்சன்ட் ட்ரீம்

Great works of literature begin as mere short stories.An endless search for universal truths begin t..

₹200

அகல்யா-Agalya

அகல்யா-Agalya

என் கதைகள், என் அனுபவங்கள் தான்.  இதற்காக இதில் வரும் ஆண்-பெண் இயற்பெயர், இன்றைய விலாசம் என்று தேடவே..

₹100

அக்கடா - Akkada

அக்கடா - Akkada

குண்டூசி ஒன்றின் பயணத்தை விவரிக்கும் இந்த சிறார் நாவல் சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகளையும் விசித்திரங்களையும்..

₹130

அக்கடா-Akkada

அக்கடா-Akkada

மனித உயிர்கள் மட்டுமல்லாமல் செயர்கையாய் உருவாக்கப்பட்ட எல்லாப் பொருட்களும் ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த பூமி..

₹120

அக்னிக் குஞ்சு-Agni Kunchu

அக்னிக் குஞ்சு-Agni Kunchu

ஜோதிர்லதா கிரிஜா எழுதிய அக்னிக் குஞ்சு..

₹175

அக்னிக் குஞ்சு-Agni Kunchu

அக்னிக் குஞ்சு-Agni Kunchu

வாஸந்தி எழுதிய அக்னிக் குஞ்சு..

₹125

அசோகமரம் பூக்கவில்லை

அசோகமரம் பூக்கவில்லை

லஷ்மி எழுதிய அசோகமரம் பூக்கவில்லை..

₹55

அஞ்சல் நிலையம்

அஞ்சல் நிலையம்

ஹென்றி சார்லஸ் புகோவ்ஸ்கி ஜெர்மனியில் பிறந்து, அமெரிக்காவில் வாழ்ந்த கவிஞர், புதினம் மற்றும் சிறுகதை..

₹300

அஞ்சாங்கல் காலம்-Ancankal Kalam

அஞ்சாங்கல் காலம்-Ancankal Kalam

எளிமையான தெற்கத்தி வாய்மொழிப் பிரயோகத்தோடு கவிதை ததும்பும் விவரணைகள், பெண்களின் ஆழ்மன உணர்வை பிரதிபல..

₹350

Showing 31 to 45 of 1153 (77 Pages)