நாவல்கள்

நிலங்களின் நெடுங்கணக்கு

நிலங்களின் நெடுங்கணக்கு

துன் ஸ்ரீ லானாங் எழுதிய மலாய் சரித்திரத்தில் சொல்லப்படும் கெங்காயு என்கிற கோத்தா கெலாங்கி எனும் காணா..

₹250

நீ மட்டும் நிழலோடு

நீ மட்டும் நிழலோடு

பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர், மற்ற எழுத்தாளர்கள் பொறாமை கொள்ளும் அளவிற்கு இளமை மிகுந்த தோற்றத்துக்கு சொந்த..

₹140

பள்ளியறை ஒடிஸி

பள்ளியறை ஒடிஸி

சூப்பர் டீலக்ஸ்? அதையும் தாண்டி! கிரேக்கர்களின் புறம் சார்ந்த வாழ்க்கையைப் பிரதிபலிக்கும் காவியமாகத..

₹222

பிட்காயின் பரமபதம்

பிட்காயின் பரமபதம்

கண்ணுக்குத் தெரியாத கரன்சியைக் கணக்கு வழக்கில்லாமல் வைத்திருக்கும் கேமர், வங்கியாளர், அரசியல்வாதி, த..

₹499

பிருந்தாவனமும் நொந்தகுமாரனும்

பிருந்தாவனமும் நொந்தகுமாரனும்

ட்டுக்கோட்டை பிரபாகர், மற்ற எழுத்தாளர்கள் பொறாமை கொள்ளும் அளவிற்கு இளமை மிகுந்த தோற்றத்துக்கு சொந்தக..

₹200

புஷ்பாஞ்சலி

புஷ்பாஞ்சலி

கதையின் நாயகன் மாதவன் சுதந்திரப் போராட்டத்தில் எதிரிகளிடம் சிக்கி இறந்து போனதாகத் தகவல் வருகிறது. அவ..

₹199

பேஏய்  வழிக்கடிகை

பேஏய் வழிக்கடிகை

‘அதோ அங்கே தெரிகிறதே ஒரு கடை, அங்கே போய் காத்திருக்க சொன்னார்.’ என்று கூறி இருவரையும் அழைத்துக் கொண்..

₹377

பொன்னியின் செல்வன்

பொன்னியின் செல்வன்

காலத்தைக் கடந்து நிற்கும் படைப்புகளாக மிகச் சிலருடைய வையே இருக்கின்றன. கல்கியின் எழுத்துகளை அந்த வரி..

₹1,000

பொன்னியின் செல்வன்(A4 அளவு)

பொன்னியின் செல்வன்(A4 அளவு)

காலத்தைக் கடந்து நிற்கும் படைப்புகளாக மிகச் சிலருடைய வையே இருக்கின்றன. கல்கியின் எழுத்துகளை அந்த வரி..

₹777

பொன்னியின் செல்வன்(மலிவுப்பதிப்பு)( 5 பாகங்கள்)

பொன்னியின் செல்வன்(மலிவுப்பதிப்பு)( 5 பாகங்கள்)

காலத்தைக் கடந்து நிற்கும் படைப்புகளாக மிகச் சிலருடைய வையே இருக்கின்றன. கல்கியின் எழுத்துகளை அந்த வரி..

₹750

மன்மதன் வந்தானடி

மன்மதன் வந்தானடி

பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர், மற்ற எழுத்தாளர்கள் பொறாமைக் கொள்ளும் அளவுக்கு இளமை மிகுந்த தோற்றத்திற்கு சொந..

₹130

மாதவி

மாதவி

This is not a story of modern people. They talk about a ‘time before history’. This story belongs to..

₹120

மேக்கப் புன்னகை

மேக்கப் புன்னகை

பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர், மற்ற எழுத்தாளர்கள் பொறாமைக் கொள்ளும் அளவுக்கு இளமை மிகுந்த தோற்றத்திற்கு சொந..

₹125

வமஞ்சள் வீடு : வின்சன்ட் வான் கோ

வமஞ்சள் வீடு : வின்சன்ட் வான் கோ

இடுங்கும் குளிர் நவம்பர் மாதத்தில் ஒருநாள் வின்சென்ட் மங்காசுக்கு நடந்தான். அவனது கையிலோ, மனதிலோ எது..

₹444

Showing 16 to 30 of 32 (3 Pages)