• அயலகத் தமிழ் இலக்கியம் - மணமகன் யார்? - நகைச்சுவை நாடகம்  - Ayalaga Tamil Ilakiyam Manamagan Yaar
சங்க இலக்கியம் (Sangam literature) எனப்படுவது தமிழில் கிறிஸ்துக்கு முற்பட்ட காலப்பகுதியில் எழுதப்பட்ட செவ்வியல் இலக்கியங்கள் ஆகும். சங்க இலக்கியம் தற்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வரை 473 புலவர்களால் எழுதப்பட்ட 2381 பாடல்களைக் கொண்டுள்ளது. இப்புலவர்களுள் பல தரப்பட்ட தொழில் நிலையுள்ளோரும் பெண்களும், நாடாளும் மன்னரும் உண்டு. சங்க இலக்கியங்கள் அக்காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த தமிழர்களின் தினசரி வாழ்க்கை நிலைமைகளைப் படம்பிடித்துக் காட்டுவதாய் உள்ளன. பண்டைத்தமிழரது காதல், போர், வீரம், ஆட்சியமைப்பு, வணிகம் போன்ற நடப்புகளைச் சங்க இலக்கியப்பாடல்கள் அறியத்தருகின்றன.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

அயலகத் தமிழ் இலக்கியம் - மணமகன் யார்? - நகைச்சுவை நாடகம் - Ayalaga Tamil Ilakiyam Manamagan Yaar

  • ₹20


Tags: ayalaga, tamil, ilakiyam, manamagan, yaar, அயலகத், தமிழ், இலக்கியம், -, மணமகன், யார்?, -, நகைச்சுவை, நாடகம், , -, Ayalaga, Tamil, Ilakiyam, Manamagan, Yaar, மு. தங்கராசன், சீதை, பதிப்பகம்